Yleistä

VPK:n viiri

Rauman Vapaaehtoinen Palokunta ry on perustettu vuonna 1879, joten meillä on pitkät perinteet ”taplust punast kukko vasta”.


Palokuntamme ensisijaisena tarkoituksena on huolehtia sammutus- ja pelastustoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisesta palokuntasopimuksessa mainittujen velvoitteiden mukaisesti. Rauman VPK:lla on palokuntasopimus Satakunnan Pelastuslaitoksen kanssa.
VPK tarjoaa kaupunkilaisille järjestäytynyttä apua toimien reservipalokuntana.

 

Olemme myös aikanaan olleet palokuntapoikatyön pioneereja ja tälläkin hetkellä nuoriso-osastomme on erittäin aktiivinen ja toimiva.

Toimimme omalla Lähi-Paloasemallamme Sinisaaressa, osoitteessa Verkkovahe 1.

Rauman VPK:ssa on tällä hetkellä noin 50 jäsentä